12.01.2021
author Morten Nordli

Vinteterkarusellens 6.løp 16.januar er utsatt

 

Vedr 6.løp Vinterkarusellen 16.januar. Utsettelse.

 

Det fortsatt fokus på at folk skal holde seg mest mulig hjemme, være sammen med så få mennesker som mulig og unngå situasjoner der smitten kan spres. 

Dette medfører at: «Det er anbefalt for idrettslag å stanse all breddeidrett for voksne utendørs, og fraråder at man reiser mellom kommuner til trening, kamper, konkurranser, samlinger eller lignende. Selv om smitterisikoen er mindre utendørs, handler det nå om å få ned antall nærkontakter og særlig der det er deltakere fra kommuner med stort smittepress.»

Siden tilrådningen er såpass klar så utsetter vi løpet til senere.

Vi kommer tilbake med ny dato senere. 
 


Dette innholdet er skrevet ut fra www.lorenskogfil.no