28.12.2020
author Morten Nordli

Vinterkarusellens 5.løp 9.januar er avlyst

Det er fortsatt fokus på at folk skal holde seg mest mulig hjemme, være sammen med så få mennesker som mulig og unngå situasjoner der smitten kan spres. 

Dette medfører at: «Det er anbefalt for idrettslag å stanse all breddeidrett for voksne utendørs, og fraråder at man reiser mellom kommuner til trening, kamper, konkurranser, samlinger eller lignende. Selv om smitterisikoen er mindre utendørs, handler det nå om å få ned antall nærkontakter og særlig der det er deltakere fra kommuner med stort smittepress.»

Siden tilrådningen er såpass klar så blir det 5.løpet 9.januar avlyst.

 
 


Dette innholdet er skrevet ut fra www.lorenskogfil.no